Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w regulaminie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Rozumiem, nie pokazuj więcej.

Dzielnicowe Centrum Pomocy Osobom Niepełnosrawnym i Starszym

  • Zdrowie
  • Infrastruktura
  • Edukacja
  • Kultura
  • Bezpieczeństwo
  • Zieleń i ochrona środowiska
  • Sport i Infrastruktura sportowa
  • Infrastruktura rowerowa
  • Społeczeństwo
  • Wszystkie
ttt
Wróć do poprzedniej strony

30 040.00 PLN

kwota potrzebna do realizacji

FACEBOOK

PODOBNE PROJEKTY

Zobacz wszystkie

Edycja Budżet Obywatelski 2016

Projekt lokalny - Dzielnica III

Projekt 3 : Dzielnicowe Centrum Pomocy Osobom Niepełnosrawnym i Starszym

LOKALIZACJA

Główna lokalizacja: Dzielnica III Prądnik Czerwony, Kraków, PolskaOPIS PROJEKTU

Dzielnicowe Centrum to sposób na pośrednictwo pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, lub starszymi które potrzebują pomocy, a wolontariuszami, którzy mogliby jej udzielić. To przede wszystkim praca nad animacją lokalnej społeczności i stworzenie w jej ramach wzajemnej samopomocy. Projekt przewiduje zatrudnienie osoby koordynującej komunikację pomiędzy wolontariuszami a osobami potrzebującymi. Do zadań koordynatora będą należały następując zadania                                                                              - wyszukanie możliwości dotarcia do potencjalnych wolontariuszy oraz osób starszych i niepełnosprawnych                                        - zbieranie informacji o osobach potrzebujących i wolontariuszach - kontakt telefoniczny , lub mailowy                                                  - organizacja spotkań integracyjnych ,oraz edukacyjnych na temat różnych form pomocy takim osobom                

Projekt ma na celu umożliwienie ludziom o ograniczonej sprawności wyjście z własnego domu w różnych celach nie tylko do lekarza, ale również po to by pójść na spacer, czy też na równi z osobami pełnosprawnymi korzystać z wszelkiego rodzaju dóbr kultury. Bardzo istotną sprawą jest to, aby było możliwe skorzystanie z pomocy wolontariusza także w weekendy i w okresie wakacji, ponieważ też jak każdy człowiek  pragniemy odetchnąć wieżym powitrzem i mieć kontakt z naturą  

 UZASADNIENIE PROJEKTU

Istnienie takiego pośrednictwa wpłynie na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych i starszych. Wiele z tych osób ma bardzo ograniczone możliwości poruszania się , a tym samym spędzają wiele czasu w we własnych domach odizolowani od społeczeństwa. Ze względu na różnego rodzaju bariery nie mogą korzystać z dóbr kultury , a nieraz wyjście na zwykły spacer pozostaje tylko w sferze marzeń. Ja sama jestem osobą niepełnosprawną a więc znam potrzeby takich ludzi naprawdę dobrze. Wielką radością jest dla mnie to że ta forma pomocy zaczyna coraz lepiej funkcjonować. Ogromnym komfortem jest dla mnie to, że mogę skorzystać z  takiej pomocy i załatwić coś sama. Zawsze spotykam się z życzliwością ze stony wolontariuszy. Jest jednak co chcialabym aby było udoskonalone. A mianowicie obecnie nie można skorzystać z takiej pomocy w soboty lub w niedziele, a przecież wtedy też mamy różne potrzeby. Ponadto chcialabym, aby był zabezpieczony w wolontariuszy okres wakacji kiedy studenci wyjeżdżają z Krakowa. Takie przygotowania muszą być rozpoczęte dużo wczesniej.  Ważną sprawą jest promocja takiego projektu aby informacja dotarla do szerokiego grona osób,zarówno tych mogących skorzystać z pomocy jak itych którzy zechcą jej udzielać. 

Kosztorys

Nazwa Opis Koszt
Zatrudnienie koordynatora ( pół etatu) 12 miesięcy) 24000.00 PLN
ulotki , plakaty druk, kolportaż 600.00 PLN
strona internetowa utworzenie, utrzymanie 1000.00 PLN
telefon (centrum) kontakty 600.00 PLN
komputer baza danych 1500.00 PLN
Dostęp do internetu komunikacja 840.00 PLN
Szkolenie dla wolontariuszy 1 trener x 3 godz x 5 spotkań 1500.00 PLN
30040.00 PLN

Harmonogram działań

Nazwa Opis Data
zatrudnienie koordynatora ustalenie harmonogramu spotkań wolontariuszy z beneficjentami styczeń 2017
początek spotkań informacyjnych dla osób starszych i niepelnosprawnych i wolontariuszy luty 2017
przygotowanie promocji - ulotki strona www , kontakt z oartnerami projektu , kontakt z mediami w celu nagłośnienia projektu marzec 2017
dokończenie wszelkich przygotowań tak aby rozpocząć od 01.01.2017 kwiecień 2017
działania przygotowawcze właściwe zgodne z szczegółowym opisem zadania styczeń-grudzień 2017

Załączniki do projektu

- zgoda_na_wsp_lprac__BO.D3.12_16.pdf

Charakterystyka długoterminowych skutków: I. Nr projektu: BO.D3.12/16 Tytuł propozycji zadania: „Dzielnicowe Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym” 1. Opiniowany wniosek spełnia wymogi § 1 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa – pomoc społeczna w postaci pracy socjalnej w środowisku lokalnym należy do zadań własnych gminy. 2. Koszt realizacji zadania (szkolenie wolontariuszy, media, materiały promocyjne, wynagrodzenie koordynatora) oszacowany przez autorkę propozycji na poziomie 30 040 zł mieści się w limicie określonym dla zadań dzielnicowych w §8 ust. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa (W przypadku przeznaczenia przez Dzielnicę na realizację zadań lokalnych kwoty większej niż sto tysięcy złotych, koszt realizacji pojedynczej propozycji nie może być wyższy niż 60% całości środków oraz niższy niż 2 500 zł.). Wysokość środków przeznaczonych na budżet obywatelski Dzielnicy III określonych na rok 2016 wynosi 300 000 zł (http://www.krakow.pl/get_html.php?dok_id=197619). Oznacza to, że minimalna kwota propozycji realizacji zadania w Budżecie Obywatelskim dla Dzielnicy III wynosi 2 500 zł, a maksymalna kwota 180 000 zł. Uśrednione i urealnione koszty projektu: Ceny jednostkowe budżetu propozycji realizacji zadania nie odbiegają rażąco od stawek analogicznych usług na wolnym rynku. Jednostkowa kwota pracy trenera szkolącego wolontariuszy wynosi 100 zł za godzinę szkolenia, wynagrodzenie koordynatora zadania 2000 zł miesięcznie z kosztami pracodawcy na ½ etatu. Pozostałe koszty zostały zaplanowano na średnim poziomie (utrzymanie telefonu na potrzeby zadania 50 zł miesięcznie, łączny koszt utworzenia i utrzymania strony internetowej przez 12 mies. – 1000 zł, zakup komputera 1500 zł, utrzymanie łącza internetowego 70 zł miesięcznie). 3. Weryfikacja kryteriów określonych w § 12 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa: 1) Efekty zadania spełniają kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców dzielnicy, 2) budżet całkowity jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 8 ust. 2 do 4 regulaminu. 3) Realizacja zadania nie generuje kosztów utrzymania po zakończeniu realizacji zadania. 4) Przedstawione zadanie nie pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi w Krakowie planami, politykami i programami, w tym planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i Zarządzeniami Prezydenta. 5) Zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych. Autorka propozycji zadania dołączyła zgodę MOPS na współpracę. 6) Realizacja zadania nie będzie naruszać obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. 7) (ust. 7 – nie dotyczy) 8) (ust. 7 – nie dotyczy). 4. Wynik weryfikacji: pozytywny. Charakterystyka długoterminowych skutków: Działania zaplanowane w projekcie są kierowane do starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Dzielnicy III. Zakłada organizację wsparcia wolontariuszy dla ww. osób. Miejsce realizacji projektu określono w „Wielokryterialnej analizie dziewiętnastu osiedli zabudowy blokowej położonych na terenie gminy miejskiej Kraków” jako najbardziej potrzebujące działań rehabilitacyjnych, o najwyższym poziomie problemów społecznych (osiedle Ugorek) oraz problemów środowiskowych (osiedle Olsza II) (str. 22-25), co podkreśla wagę przygotowanych oddolnie działań integrujących członków społeczności. Ponadto propozycja wpisuje się w zadnia Programu Aktywności Lokalnej „Ugorek” działającego na tym terenie. W związku z powyższym propozycja zadania do budżetu obywatelskiego o charakterze dzielnicowym autorstwa Pani Jadwigi Dziurdzia pn. „Dzielnicowe Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym” została zweryfikowana pozytywnie.

Dowiedz się więcej:

Jak działa budżet obywatelski?